SI Analytics


SCHOTT 75 yıl önce cam elektrotu geliştirilmesi ile, elektrokimyasal ölçüm alanındaki başarısının temellerini atmıştır. İlerleyen dönemlerde yüksek performanslı, pH, iletkenlik, oksijen ölçüm cihazları ve bu cihazların yenilikçi elektrotlarının üretimini sürekli geliştirmiştir. Özellikle Schott ismiyle simgeleşen piston büretler ve titratörler ile de elektrokimyasal ölçüm yapılan tüm sektörlerde, vazgeçilmez, belirleyici marka olmuştur. 2003 yılında SCHOTT Instruments GmbH, ABD merkezli Nova Analytics Grubu’nun bünyesine katılmış fakat faaliyetlerine Mainz merkezli olarak devam ettirmiştir.

2009 yılında SCHOTT Instruments GmbH, SI Analytics GmbH olarak isim değiştirip şirketin çekirdek üretim alanını yani ana ürünlerini; elektrokimyasal ölçüm cihazları ve sensörleri olarak belirlemiştir.

2010 yılında, Nova Analytics Co ITT şirketine, ITT Analytics’e entegre edilir. ITT Corporation şirketinin faaliyet alanları; Su ve sıvıların yönetimi, küresel savunma ve güvenlik, ile hareket ve akış kontrolü olarak üçe ayrılmıştır: Bu satın alma operasyonları sonucu ITT Corporation bu üç önemli pazarda yedi kıtada faaliyet gösteren bir yüksek teknoloji mühendislik ve üretim şirketi haline gelmiştir.

31 Ekim 2011 tarihinde ITT corp. yapısal olarak üç farklı şirkete bölünmüş, SI Analytics artık Xylem inc. bünyesine girmiştir.

Günümüzde Elektrokimyasal ölçüm cihazları ve elektrotlarının, titratörler ve kılcal viskozimetre ürünlerinin yüksek kalitesi, mevcut müşterilerinin SI Analytics markasına olan güveninin devamlılığını sağlamaya yetmiş pazar payını sürekli geliştirmiştir.

SI Analytics tüm ürünlerinde kalite standardını asla düşürmemiştir.

SI Analytics Markalı Ürünler