SI Analytics ViscoClock Plus

ViscoClock mutlak ve bağıl viskoziteyi belirlemek için kullanılan bir elektronik zaman-ölçüm ünitesidir. Viskozimetrenin takıldığı bir stand ve elektronik ölçüm ünitesinden meydana gelir. İki ölçüm seviyesinin birleştirildiği stand yüksek kalite PPA sentetik malzemeden yapılmıştır ve elektronik ölçüm ünitesi PP malzeme ile muhafaza edilmiştir. Geniş LCD ekran değerlerin kolayca okunabilmesine olanak sağlar.

SI Analytics ViscoClock Plus Kullanım Alanı

ViscoClock Ubbelohde, Mikro-Ubbelohde ve Mikro-Ostwald viskozimetrelerimiz için dizayn edilmiştir. ViscoClock sabit sıcaklıkta kapilerden geçen sıvının akış zamanını ölçer ve -40°C ile 150 °C sıcaklık aralığında çalışmak mümkündür. Termostatlı banyodaki sıcaklık sabitliği için su, alkol-su, parafin yağı veya silikon yağı kullanımı uygundur. Viskozimetre ile sıvı örnekler doğru bir şekilde ölçülür.

SI Analytics ViscoClock Plus ile Doğruluk Hassasiyeti

Akış süresi 1/100 saniye kuvarz hassasiyetle gösterilir. %0,1 hassasiyetle ölçülen zaman ile mutlak ve bağıl viskozite hesaplanır ve ölçüm belirsizliği ile birlikte % 95 güvenle belirtilir.

Mutlak Viskozite Termostatlı banyolardaki mutlak viskozite ölçümü için yalnızca kalibre edilmiş viskozimetreler uygundur.

Bağıl viskozite Bağıl viskozitenin ölçülmesi ve hesaplanması için tüm kalibre edilmiş veya kalibre edilmemiş Ubbelohde Viskometreler manuel ve otomatik ölçümler için kullanılabilir.

SI Analytics ViscoClock Plus

SI Analytics Ürünleri